قابل توجه داوطلبان احراز سمت بازرس تعاوني | ayrana
bigtheme

قابل توجه داوطلبان احراز سمت بازرس تعاونی

باسلام

آن دسته از اعضاء که مایل به شرکت در انتخابات بازرس تعاونی هستند، می توانند فرم مربوطه را از سایت تعاونی دریافت و پس از تکمیل به همراه مدارک تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۷/۵/۹۴ به دفتر تعاونی ارسال نمایند.

                                                                                                                                                                     هئیت مدیره