اخبار پروژه | ayrana
bigtheme

اطلاعیه ، براساس ماده ۹۰ دستورالعمل نظارت بر انتخابات تعاونیها

اطلاعیه براساس ماده ۹۰ دستورالعمل نظارت بر انتخابات تعاونیها داوطلبان تصدی سمت بازرس می توانند حداکثر ظرف مدت هفت روز از انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی ، درخواست کتبی خود را مطابق فرم مصوب انجمن نظارت دردفتر تعاونی تکمیل...
ادامه مطلب

اطلاعیه بازرس شرکت تعاونی

اطلاعیه بازرس شرکت تعاونی با احترام ، به اطلاع اعضاء محترم تعاونی می رساند گزارش مالی سال ۹۳ آماده بوده و اعضاء محترم می توانند جهت رویت آن به دفتر تعاونی مراجعه...
ادامه مطلب

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده – نوبت اول

بسمه تعالی (آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده- نوبت اول)   از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی انبوه سازی مسکن امید همت اسکان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده– نوبت اول که از ساعت ۱۵ تا ساعت ۱۶ روز یکشنبه مورخ...
ادامه مطلب

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی-نوبت اول

بسمه تعالی (آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی- نوبت اول) از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی انبوه سازی مسکن امید همت اسکان دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی– نوبت اول که از ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۱۸ روز یکشنبه مورخ ۲۵/۰۵/۹۴ در محل...
ادامه مطلب