پروژه بزرگ آیرانا | ayrana
bigtheme

پروژه بزرگ آیرانا

تعاونی مسکن امید همت اسکان در سال ۱۳۸۶ با انگیزه تأمین مسکن اعضاء ، در صحنه فعالیت‌های عمرانی و آبادانی کشور، فعالیت خود را آغاز نموده و تاکنون توانسته است