معرفی پروژه آیرانا | ayrana
bigtheme

معرفی پروژه آیرانا

پروژه بزرگ آیرانا طرح ساخت و بهره برداری از یک برج لوکس اداری – تجاری در زمینی به مساحت ۷۱۷۲ متر مربع در منطقه ۲۲ تهران واقع در شمال دریاچه چیتگر می‌باشد. این مجموعه به دلیل ماهیت منطقه دسترسی و موقعیت جذاب و ویژه محدوده دریاچه توریستی چیتگر،‌ رویکردی تجاری دارد، اما در کنار این واحدها کاربریهای اداری، تفریحی و ورزشی نیز جهت تأمین بخشی از نیازهای متقاضیان، پیش بینی شده است.

منطقه ۲۲ به چهار ناحیه تقسیم می¬شود.
 ناحیه یک:
از ضلع شمال به بالای اتوبان همت و ارتفاعات از ضلع جنوب حد فاصل رودخانه کن بلوار صدرا ، ضلع شمال میدان امیر کبیر و بلوار امیر کبیر تا بلوار کاج از ضلع شرق منتهی به رودخانه کن و میدان المپیک تا دهکده المپیک از ضلع غرب منتهی به بلوار کاج تقاطع بلوار امیر کبیر و شمال اتوبان همت ، این ناحیه دارای سه محله می باشد.
 ناحیه دو:
ناحیه ۲ یکی از چهار ناحیه منطقه ۲۲ میباشد که با مساحتی حدود ۱۸.۵۶ کیلومتر مربع ، از سمت شمال به بلوار امیرکبیر و از جنوب به اتوبان تهران کرج از شرق به رودخانه کن از غرب به میدان دستواره منتهی می شود.
 ناحیه سه:
این ناحیه از شمال به ارتفاعات ۱۴۰۰ متر – از شرق به بلوار پژوهش و باغ گیاهشناسی – از جنوب به اتوبان تهران ،کرج و از غرب به گرمدره پادگان شهید انارکی محدود می شود. مساحت ناحیه معادل هزار و ۷۷۶ کیلومتر مربع است که مساحت بافت مسکونی در آن نیز ۴۱۳ هزار و ۳۴۶ کیلومتر مربع است.
ناحیه چهار:
ناحیه چهار یکی از نواحی سطح منطقه ۲۲ می باشد که پرجمعیت ترین و وسیع ترین ناحیه منطقه میباشد. این ناحیه از سمت شمال به شهرک های شمالی اتوبان همت و از جنوب به آزادراه تهران–کرج از شرق به بلوار کاج در محدوده ناحیه ۱ و از غرب نیز به زمین های ارتش منتهی می¬شود. این ناحیه شامل ۴ محله ( محله هوانیروز، محله شهرک نمونه سپاه و امید دژبان ، محله شهرک شهید باقری ، محله و آزاد شهر و پیکانشهر می¬باشد.

۱-۲) مشخصات فیزیکی طرح
مساحت زمین طبق سند معادل ۷۱۷۲ متر مربع است تراکم مصوب برای این زمین ۷۵۰% اعلام شده است. قرار است در این زمین که در شمال دریاچه چیتگر واقع شده است یک مجتمع تجاری-اداری ساخته شود.
در این مجتمع بر اساس اطلاعات مندرج در پروانه ساختمان، واحدهای تجاری با هدف جذب برندهای معروف و شاخص احداث میشود. واحدهای اداری نیز به روی این واحدها بنا خواهند شد. همچنین در این مجموعه شاهد ساخت پارکینگ در طبقات منفی ۱۳ تا منفی ۳ خواهیم بود.

طبقه

مجموع زیربنا

(متر مربع)

تاسیسات

شهر بازی و گیم نت (ناخالص)

پارکینگ مساحت

تعداد پارکیگ

ناخالص تجاری

خالص تجاری

راهرو تجاری

ناخالص اداری

خالص اداری

راهرو اداری

مشاعات ، (راهرو و راه پله)

-۱۳

۷,۱۶۰

   

۶,۷۷۴

۲۱۹

           

۳۸۶

-۱۲

۷,۱۶۰

   

۶,۷۷۴

۲۰۷

           

۳۸۶

-۱۱

۷,۱۶۰

   

۶,۷۷۴

۲۰۷

           

۳۸۶

-۱۰

۷,۱۶۰

   

۶,۷۷۴

۲۰۷

           

۳۸۶

۷,۱۶۰

   

۶,۷۷۴

۲۰۷

           

۳۸۶

۷,۱۶۰

   

۶,۷۷۴

۲۰۷

           

۳۸۶

۷,۱۶۰

   

۶,۷۷۴

۲۰۷

           

۳۸۶

۷,۱۶۰

   

۶,۷۷۴

۲۰۷

           

۳۸۶

۷,۱۶۰

۲۷۹

 

۶,۲۹۹

۱۷۹

           

۵۸۲

۷,۱۶۰

۲۷۹

 

۶,۲۹۹

۱۷۹

           

۵۸۲

۷,۱۶۰

۲۷۹

 

۶,۲۹۹

۱۷۹

           

۵۸۲

۵,۱۹۳

   

۱,۶۸۹

 

۳,۰۸۴

۱,۴۵۸

۱,۶۲۶

     

۴۲۰

۴,۹۶۱

   

۱,۶۸۹

 

۲,۸۵۲

۱,۴۵۸

۱,۳۹۴

     

۴۲۰

۰

۴,۹۱۷

   

۳۷۱

 

۴,۱۲۶

۱,۹۳۲

۲,۱۹۴

     

۴۲۰

۴,۷۱۱

       

۴,۲۹۱

۲,۴۵۷

۱,۸۳۴

     

۴۲۰

۵,۲۹۰

       

۴,۸۷۰

۳,۰۶۱

۱,۸۰۹

     

۴۲۰

۲,۴۶۷

       

۲,۱۲۴

۲,۱۲۴

       

۳۴۳

۲,۴۶۷

 

۲,۱۲۴

               

۳۴۳

۲,۴۶۷

 

۲,۱۲۴

               

۳۴۳

۲,۴۶۷

 

۲,۱۲۴

               

۳۴۳

۲,۴۶۷

       

۲,۱۲۴

۲,۱۲۴

       

۳۴۳

۲,۴۶۷

       

۲,۱۲۴

۲,۱۲۴

       

۳۴۳

۹+

۲,۴۶۷

۲۲۳۵

                 

۲۳۲

۱۰+

۲,۴۶۷

۱۸۲

           

۲,۰۳۸

۱۸۱۰

۲۲۸

۲۴۷

۱۱+

۲,۴۶۷

۱۸۲

           

۲,۰۳۸

۱۸۱۰

۲۲۸

۲۴۷

۱۲+

۲,۴۶۷

۱۸۲

           

۲,۰۳۸

۱۸۱۰

۲۲۸

۲۴۷

۱۳+

۲,۴۶۷

۱۸۲

           

۲,۰۳۸

۱۸۱۰

۲۲۸

۲۴۷

۱۴+

۲,۴۶۷

۱۸۲

           

۲,۰۳۸

۱۸۱۰

۲۲۸

۲۴۷

۱۵+

۲,۴۶۷

۱۸۲

           

۲,۰۳۸

۱۸۱۰

۲۲۸

۲۴۷

۱۶+

۲,۴۶۷

۱۸۲

           

۲,۰۳۸

۱۸۱۰

۲۲۸

۲۴۷

۱۷+

۲,۴۶۷

۱۸۲

           

۲,۰۳۸

۱۸۱۰

۲۲۸

۲۴۷

۱۸+

۲,۴۶۷

۱۸۲

           

۲,۰۳۸

۱۸۱۰

۲۲۸

۲۴۷

۱۹+

۲,۴۶۷

۱۸۲

           

۲,۰۳۸

۱۸۱۰

۲۲۸

۲۴۷

۲۰+

۲,۴۶۷

       

۲,۲۲۰

۲,۲۲۰

       

۲۴۷

مجموع

۱۴۸,۲۳۸

۴,۸۹۲

۶,۳۷۲

۷۶,۸۳۸

۲,۲۰۵

۲۷,۸۱۵

۱۸,۹۵۸

۸,۸۵۷

۲۰,۳۸۰

۱۸۱۰۰

۲,۲۸۰

۱۱,۹۴۱

در ادامه به بررسی کاربری‌های این مجتمع خواهیم پرداخت.
۱-۳-۱) کاربری تجاری و شهربازی
طبقات منفی ۲ تا مثبت ۳، مثبت ۷ و ۸ و در نهایت +۲۰، طبقات تجاری این مجموعه‌اند. ضمناً‌ در طبقات ۴، ۵ و ۶ این مجموعه شهربازی ساخته خواهد شد.
مساحت ناخالص تجاری و شهربازی این مجموعه برابر است با ۳۴۱۸۷ مترمربع.
۱-۳-۲) کاربری اداری
قرار است در طبقات دهم تا نوزدهم واحدهای اداری این مجموعه ساخته شوند. متراژ ناخالص اداری در این مجموعه برابر با ۲۰۳۸۰ مترمربع.
۱-۳-۳) پارکینگ و تأسیسات
به طور کل قرار است در این مجموعه پارکینگ¬ها و تأسیسات به علاوه راهرو و راه پله در فضایی بالغ بر ۹۳۶۷۱ مترمربع ساخته شوند که بر اساس نیاز واحدهای تجاری و اداری تعدد آنها تعریف شده¬اند. بر اساس برآورد صورت گرفته، ۲۲۰۵ پارکینگ برای این مجموعه ساخته خواهد شد. قابل ذکر است کل پارکینگها در طبقات منفی ۱۳ تا منفی ۳ ساخته خواهند شد. همچنین تأسیسات این مجموعه در بخشی از ۳- و ۴- و طبقه نهم قرار خواهد گرفت.